Omstilling i Meråker

Omstillingsprosessen i Meråker Kommune etter at Elkem la ned virksomheten 31. mai 2006, er godt i gang. De fleste prosessbygninger etter smelteverket er nå jevnet med jorden, og området er forberedt for ny industri.

Smelteverket i Kopperå utgjorde ca. 120 arbeidsplasser.  Det arbeides nå både med å ta vare på og utvikle bedriftene som er igjen rundt smelteverket, og gi muligheter for nye tilskudd til den allerede eksisterende infrastruktur.  Det vi ønsker oss nå en «motor» som vil være sentral i opprettholdelse av dagens bedrifter, og som vil gi muligheter for nye tilskudd i allerede den eksisterende infrastruktur.

 • Etablert infrastruktur
  • Plateverksted
  • Maskinverksted
  • Tynnplateverksted
  • Elektrofirma
  • Regnskapstjenester
  • Kontorutleie og konferansesenter med overnattingskapasitet i umiddelbar nærhet
  • Lagerstyring og innkjøpsassistanse
  • Vask-og rengjøringstjenester
  • Kontorer og garderobe m/dusj i eget bygg ca. 650 m2
  • Næringspark med tele/bredbånd, vaktmestertjenester, innendørs lager, etc.
 • Byggeklare industritomter (ca. 15 000 m2 fordelt på 2 flater)
 • Næringsparken kan bygge industrihall tilpasset leietakers behov
 • Prosessvann og strømtilførsel (14 MW og 22 kV/400 V).
 • Jernbane sidespor inn på området (tog Trondheim – Østersund)
 • Jernbane direkte til terminal på området