Industri i Kopperå – Etablering og vekst

Følgende forhold gjør det gunstig å etablere seg i Kopperå:

 • Meråker Kommune ligger i sone II, noe som innebærer redusert arbeidsgiveravgift (10,6%).
 • Industrihall tilpasset ny bedrift bygges etter leietakers behov med gunstige finansielle støtteordninger.
 • Kraft:
  • Egen 22 kV-linje fra Meråker m/maks. kapasitet 14 MW (22 kV/400 V)
  • 132 kV-linje tillgjengelig. Den er eid av NTE. Strømpriser i henhold til NTE prissystem
 • Byggeklare industritomter og kontor/lagerhall/garderobe
  • Ca. 15 000 m2 areal fordelt på 2 flater /7 000 og 8 000 m2.
  • Ca. 400 m2 lagerhall med tilstøtende betongflate for oppsetting av industrihall på ca. 1 000 m2 .
  • Kontorer og garderobe m/dusj i eget bygg ca. 650 m2
 • Prosessvann
  • Tillgjengelig etter nærmere avtale.
 • Tillgjengelig havn i Muruvik (Eid av Arne Hernes AS)
  • 60 mål havneområde m/4 lagerhaller + bulkvarelager og kontor (7 000 m2 under tak)
  • Dypvannshavn (dybde13 m, lengde 140 m) kan ta båt inntil 25 000 tonn. ISPS godkjent.
  • Bulk/stykkgods kaikran, kapasitet 20 tonn.
  • Egen kran for lossing/lasting containere fra tog/bil.
 • Jernbane
  • Muruvik – Kopperå (egne sidespor inn på områdene)
  • Trondheim – Hell – Meråker – Kopperå – Østersund
 • Arbeidskraft
  • God tillgang på alle typer arbeiskraft.