Bakgrunn

Meråker Næringspark ble etablert for å utvikle industriområdet i Kopperå etter at Elkem Meråker AS avviklet all produksjonsvirksomhet i Kopperå 31. mai 2006.

  

Det meste av industrilokalene er i dag fjernet, og hovedområdet er fordelt på 2 store flater på til sammen 15.000 m2. Elkem har overdratt eiendommen med resterende byggmasse til Meråker Næringspark AS, som er 100% eid av Meråker Kommune.